Login ID:
Kata Laluan:
STATUS ENROLMEN MURID
TAHUN/DARJAHJANTINAJUMLAH
LP
TAHUN 110087187
TAHUN 210384187
TAHUN 388104192
TAHUN 48892180
TAHUN 58887175
TAHUN 610088188
PRA-SEKOLAH312657
JUMLAH5985681166
Makluman Guru Kelas Tahun 1: Anda boleh streaming murid di link Utiliti-->Streaming Kelas
Makluman Guru Kelas:Data asas seperti maklumat ibu bapa (nama, no kp), alamat, bilangan tanggungan, status yatim dan
pendapatan bolehlah dikemaskini untuk diselaraskan dengan maklumat KWAPM & RMT (supaya sama dengan laporan dihantar di PPD),