Login ID:
Kata Laluan:
STATUS ENROLMEN MURID
TAHUN/DARJAHJANTINAJUMLAH
LP
TAHUN 19789186
TAHUN 210083183
TAHUN 384103187
TAHUN 48789176
TAHUN 58588173
TAHUN 69885183
PRA-SEKOLAH312657
JUMLAH5825631145
Makluman Guru Kelas Tahun 1: Anda boleh streaming murid di link Utiliti-->Streaming Kelas
Makluman Guru Kelas:Data asas seperti maklumat ibu bapa (nama, no kp), alamat, bilangan tanggungan, status yatim dan
pendapatan bolehlah dikemaskini untuk diselaraskan dengan maklumat KWAPM & RMT (supaya sama dengan laporan dihantar di PPD),